logo-bitnation-round

Vào Pangea

Làm chủ internet

Bitnation là chính phủ 2.0:
Phân cấp | Không biên giới | Tình nguyện

Bitnation là quốc gia phân cấp tình nguyện không biên giới đầu tiên trên thế giới (DBVN). Bitnation được bắt đầu vào tháng 07 năm 2014 và được kết nối đầu tiên với blockchain, chứng nhận khai sinh, ID tị nạn khẩn cấp, công dân thế giới, Hiến Pháp DBVN và nhiều mục khác. Gồm web chứng minh khái niệm, ID blockchain và công chứng, được sử dụng bởi hàng chục ngàn công dân của Bitnation và đại sứ quán trên toàn thế giới.

Bitnation đây
Tải về thẩm quyền Pangea.

Pangea Mockup Screenshots
Pangea Mockup Screenshots
Pangea Mockup Screenshots
Pangea Mockup Screenshots

Pangea Arbitration Token (XPAT)

The Pangea Arbitration Token (XPAT) là mã thông báo ứng dụng tương thích ERC20 cho thẩm quyền Pangea. Token XPAT là bằng chứng về danh tiếng của Công dân, được phát hành khi Công dân tạo một hợp đồng, hoàn thành hợp đồng hoặc giải quyết tranh chấp gắn liền với hợp đồng. XPAT là một token thuật toán danh tiếng; một loại tiền tệ trọng tài dựa trên hiệu suất, chứ không phải là sức mua, sự nổi tiếng hay sự chú ý. Cơ chế phân phối token XPAT trong Pangea là một tác nhân tự trị, Lucy, ban đầu sẽ khởi chạy trên nền tảng Ethereum với Hợp đồng thông minh. Cơ chế này không rõ ràng và cơ thể thay đổi trên nền tảng khác tối ưu hơn.

Token Sale Phase III Starting Soon

Token symbol: XPAT

Token address: 0xBB1fA4FdEB3459733bF67EbC6f893003fA976a82

Token decimals: 18

Token auction end price: $0.0091

Token XPAT được phát hành bởi BITNATION AMERICAS LTD. Belize City, Newtown Barracks, Marina Towers, Suite 508. Reg. number 170.093.
Nhấp vào đây để đọc các thõa thuận về việc mua bán Token XPAT.

Phân phối Token

34%
Bán Token
14%
Người đóng góp tương lai
34%
Công dân Pangea
18%
Người đóng góp chính
Token distribution

Sử dụng quỹ dự kiến

52%
công nghệ
18%
cách hoạt động
18%
nhận con nuôi
12%
hệ sinh thái
Use of funds graph

Thống kê chính

Giao dịch và Ví

Bancor
Binance
ChainRift
Citowise
ForkDelta
TokenJar

(Nhiều sàn giao dịch sẽ ra mắt sớm.)

Mục thời gian Bitnation

14 tháng 07 năm 2014:
Hình thành ý tưởng Bitnation

Áp dụng blochain đầu tiên thế giới về mã công dân và chính sách

Quý 2 năm 2015:
Tìm ra ý tưởng về Pangea

Sử dụng Horizon Chain. Blockchain nền tảng và khai sinh ra chứng nhận chính sách.

Quý 3 năm 2015:
Phản ứng cấp thiết người tị nạn

Blockchain ID, công dân và chức năng đại sứ.

Quý 4 năm 2015:
Công chứng

Tạo ra trong hợp tác với chương trình e-Residency của Estonia.

từ Q1 - Q4 năm 2016:
DBVN và Pangea V.02

chạy DBVN trên Ethereum, trung tâm dữ liệu DBVN, và Pangea V.02 trên SSB

Q1-Q2 năm 2017:
IPFS, XPAT và NETEXPLO

Hệ thống phụ trợ PFS của IPFS, XPAT Token Design và UNESCO NETEXPLO Award.

Q3/Q4 2017:
Tăng trưởng tổ chức

Đội nhân rộng, lối chơi mới Pangea, Bán trước ICO.

Q1/2 2018:
Pangea 0.3

Phát hành Pangea 0.3 với các quốc gia và trò chuyện, 1.0 Lucy AI và hệ thống trọng tài.

Q3/4 2018:
Giai đoạn tiếp thị

Tích hợp phần thưởng, công bố hàm API và cửa hàng Dapp, công khai công cộng.

Q1/2 2019:
DApps, Exocortex 1.0

Người đóng góp chính

Cách hoạt động

Susanne Tarkowski Tempelhof
Susanne Tarkowski Tempelhof
Founder & CEO
James Fennell Tempelhof
James Fennell Tempelhof
Chief Operations Officer
Sonja Prstec
Sonja Prstec
Chief Legal Officer
Kenneth Lillieholm
Kenneth Lillieholm
Diplomatic Engagement
Rachelle Traboulsi
Rachelle Traboulsi
Executive Assistant
Abhimanyu Dayal
Abhimanyu Dayal
DApp Fund Manager
Ty Cabaya
Ty Cabaya
Admin/ Accounting

Giao tiếp

Erik Vollstädt
Erik Vollstädt
Community Director
Joffy Mills
Joffy Mills
Media Director
Alma Sommer
Alma Sommer
Social Media
Eddy Azar
Eddy Azar
Growth Hacker
Jacob Cox
Jacob Cox
Community Engagement
Stephan Sunday
Stephan Sunday
Africa Lead Ambassador
Martin Restrepo
Martin Restrepo
Latin America Lead Ambassador

Công nghệ

Kent Dahlgren
Kent Dahlgren
Chief Technology Officer
Florian Lenz
Florian Lenz
Chief Software Architect
Mawo
Mawo
Chief Security Officer
Kevin Kirkham
Kevin Kirkham
Project Manager
William Huang
William Huang
Solidity Developer
Alberto Estarrona
Alberto Estarrona
Snr iOS / Android Developer
Andrew Selivanov
Andrew Selivanov
iOS / Android Developer
David Gross
David Gross
UX/UI Developer
Thiago Souza
Thiago Souza
AI Developer
Mark Wong
Mark Wong
Snr React Native Dev
Hoang Hung
Hoang Hung
React Native Dev
Daniel França
Daniel França
Fullstack JS Dev
Adrian Pollio
Adrian Pollio
Creative Director
Camilo Luna
Camilo Luna
Web Developer
Johan Nygren
Johan Nygren
Proof-of-Individuality, Swarm distribution
Spencer Ferri
Spencer Ferri
Machine Learning, Exocortex

Cố ván

Rick Falkvinge
Rick Falkvinge
David Orban
David Orban
Vinay Gupta
Vinay Gupta
Todd Huffman
Todd Huffman
Kilian Kleinschmidt
Kilian Kleinschmidt
Vít Jedlička
Vít Jedlička
David Drake
David Drake
Zoltan Istvan
Zoltan Istvan
Julio Alejandro
Julio Alejandro

Ambassadors

Evangelos Barakos
Evangelos Barakos
Athens, Greece
Valentin Kahn
Valentin Kahn
Zürich, Switzerland
Tigrilla Gardenia
Tigrilla Gardenia
Turin, Italy
Vinicius De Paula Machado
Vinicius De Paula Machado
Goma, Rio de Janeiro, Brazil
zakaria bouguira
zakaria bouguira
Tunis, Tunisia
Jonathan Wilson
Jonathan Wilson
North Carolina, USA
Guilherme Prokisch
Guilherme Prokisch
São Paulo, Brazil
Miguel Prados
Miguel Prados
Sevilla, Andalucía
João Neto
João Neto
Lisbon, Portugal
Tetsu Oishi
Tetsu Oishi
Nomadic
Manel Ruiz
Manel Ruiz
Ibiza, Spain
Diego Ortega
Diego Ortega
São Paulo, Brazil
Anna Costalonga
Anna Costalonga
Berlin, Germany
Savage Leigh
Savage Leigh
Louisiana, USA
Felipe Alarcon
Felipe Alarcon
Rio de Janeiro, Brazil
Yury Cancino
Yury Cancino
Santiago de Chile, Chile
Abdul Salam Mahamadu
Abdul Salam Mahamadu
Tamale, Ghana
Admet Akhter
Admet Akhter
Almaty, Kazakhstan
Christopher Jackon Beloso Malasmas
Christopher Jackon Beloso Malasmas
Manila, Philippines
Luis Fernando Mises
Luis Fernando Mises
New York City, USA
Prodromos Meletiadis
Prodromos Meletiadis
Athens, Greece
Aneel Chaudhry
Aneel Chaudhry
London, UK
Juan Pablo Calderon
Juan Pablo Calderon
Bogotá, Colombia
Matthias Lauer
Matthias Lauer
Berlin, Germany
Arun Paria
Arun Paria
Pune, India
Jack Freeman
Jack Freeman
Guadalajara, Mexico
Cassio Rodrigo Peluso
Cassio Rodrigo Peluso
Dublin & Brazil
Luke Inouchi
Luke Inouchi
New South Wales, Australia
Alakanani Itirreleng
Alakanani Itirreleng
Gaborone, Botswana
Oleksandr Zilber
Oleksandr Zilber
Berlin, Germany

Đối tác

Bảo hiểm truyền thông

BBC
Bloomberg
Business Insider
CNN
Forbes
International Business Times
Le Figaro
NewStatesman
Russia Today
TEDx
TechCrunch
The Atlantic
The Economist
The Guardian
The Huffington Post
The Independent
The Telegraph
The Wall Streent Journal
Vice
Wired

Giải thưởng

Bitnation đã giành được giải thưởng Grand Prix UNESCO NetExplo 2017. Những người chiến thắng kỳ trước là Twitter và Spotify.


Netexplo Forum 2017, Netexplo Observatory

Tham gia Bitnation